Činnosti


- Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických zariadení
- Montáž a výroba elektrických rozvádzačov
- Montáž pasívnych bleskozvodov
- Montáž elektroinštalácie
- Montáž a projekcia elektrických prípojok
- Dodávka elektroinštalačného materiálu
- Oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- Odstránenie elektrických porúch
- Analýza elektrických sietí
- Projektová dokumentácia
- Termovízne merania
- Pohotovosť
- Rodinné domy

© 2019 SIKE s.r.o.